Buổi trải nghiệm Steam Camp

Chương trình học trải nghiệm Steamcamp

Chương trình học trải nghiệm Steamcamp

GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH Chương trình STEAM CAMP dành cho học sinh từ 3 – 18 tuổi là buổi học trải nghiệm sáng tạo liên quan đến kiến thức phổ thông và làm quen với các lĩnh vực ngành nghề STEAM. Đây thực sự là một sân chơi hấp dẫn, bổ ích cho các em...